Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Messukeskus, Suomen Messut Osuuskunta
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
y-tunnus: 01163223
2. Rekisteriasioita hoitava taho
Messukeskus / Asiakaspalvelu
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com
3. Rekisterin nimi
Suuri moottoripyörien koeajopäivä 2018 koeajorekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tiedot kerätään koeajajien rekisteröintiä varten ja niitä käytetään koeajoihin liittyvään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin Suuri moottoripyörien koeajopäivä -tapahtuman aikana. Koeajopäivän jälkeen tiedot voidaan koeajajan suostumuksella luovuttaa Suuri moottoripyörien koeajopäivä -tapahtuman ja MP Moottoripyörämessujen markkinoinnin käyttöön sekä koeajoja järjestävien yritysten käyttöön (lomakkeessa kohta: Minulle saa lähettää tietoa uusista moottoripyöristä ja moottoripyöräilyyn liittyvistä tapahtumista). Tiedot luovutetaan kesäkuussa 2018, minkä jälkeen rekisteri tuhotaan.
5. Rekisterin tietosisältö
Etunimi, sukunimi, lähiosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, henkilötunnus, ajokorttiluokka
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot tulevat sähköisestä koeajorekisteröinnistä. Sähköisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan ennakkorekisteröitymistä (henkilö rekisteröityy ennen tapahtumapaikalle saapumista internetissä tapahtuman www-sivuilla) ja/tai paikan päällä rekisteröitymistä (henkilö rekisteröityy rekisteröintipisteessä).
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena Suomen Messut Osuuskunnan palvelimilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin ja salasanoin.
9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).
10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).
11. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).
12. Käytämme sivuilla evästeitä, käyttämällä sivua hyväksyt ehdot.